Logistra

Veiledning for integrasjon og oppsett av Logistra

Hva er Logistra?

Logistra er en EDI-leverandør som har integrasjon mot en rekke leverandører, blant annet PostNord, DHL og Helthjem. Deres EDI-løsning er helintegrert med 24Nettbutikk og lar deg enkelt skrive ut adresseetiketter automatisk.

Hvilke fraktløsninger integreres med Logistra?

Dersom du ønsker at adresseetikettene skal printes ut automatisk, trengs Logistra på følgende fraktløsninger:

Slik integreres Logistra

Følg veiledningen under for å integrere Logistra.

Merk: Du må ha et kundeforhold med Logistra først.

Steg 1

Bestill Logistra-integrasjon på vår integrasjonsside på hjemmesiden vår

Du mottar en mail av oss når løsningen er aktivert.

Steg 2

Logg inn i nettbutikkens administrasjonspanel. Gå til “Moduler” og fanen “Logistra”.

Steg 3

Lim inn følgende API informasjon som du finner inne i Cargonizer-kontrollpanelet.

  1. API-nøkkel

  2. Logistra sender ID

Steg 4

Velg hva nettbutikkens fraktmetoder skal sendes som til Logistra via "Kartlegging"

Her knytter du nettbutikkens fraktmåter opp mot dine sendingsmåter.

  1. Viser fraktmåtene du har aktive i nettbutikken som du kan knytte opp mot Logistra
  2. Viser fraktmåtene du har gjennom Logistra. Disse må du knytte opp mot Logistra

Logistra Innstillinger | 24NB 2021-07-05 12-35-15