Kan et produkt vises i flere kategorier?

Det er fullt mulig å vise samme produkt i flere kategorier, og i denne gjennomgangen skal vi vise deg hvordan du gjør dette.

Tilknytte flere produkter til en kategori

Denne guiden følger du hvis du inne fra en kategori, ønsker å legge inn flere produkter som allerede ligger i andre kategorier.

Følg instruksene under:

Steg 1:

Gå til "Produkthåndtering" og trykk deg inn i kategorien du ønsker å legge produktet inn i.

Steg 2:

Når du så er inne i ønsket kategori går du til "Tilknytt produkter".

Tilknytt produkter, bilde 1

Steg 3:

Deretter følger du stegene i bildet under for hvert produkt du ønsker å legge inn. 
 
Produkter | 24NB 2021-06-01 12-15-37

 

Produktet i dette tilfellet vil nå ligge både i kategorien "Elektronikk" og kategorien "Jakt & Fiske". En potensiell kunde på utkikk etter dette produktet, vil nå kunne finne produktet i begge kategoriene.

Tilknytte et produkt til flere kategorier

Denne guiden bruker du hvis du er inne på et spesifikt produkt som allerede ligger i en kategori, og deretter ønsker å legge det inn i flere kategorier.

Følg instruksene under:

Steg 1:

Gå til "Produkthåndtering", og trykk deg inn til produktet du ønsker flere tilknytninger til.

Steg 2:

Tilknyttede kategorier Bilde 1

Steg 3:

Deretter følger du stegene i bildet under, for hver kategori du ønsker å tilknytte produktet til.

Tilknytte kategorier Bilde 2