Hvordan endre plassering på en kategori eller et produkt i en kategori

Denne guiden viser deg hvordan du endrer rekkefølgen på kategoriene dine og på produktene som ligger i en kategori.

 

Endre rekkefølge på kategorier

For å endre rekkefølge på kategoriene, dine, bruker du "drag and drop"-funksjonen til venstre for kategorinavnet. 
Dersom du ønsker å endre rekkefølgen på en underkategori, går du inn i den aktuelle hovedkategorien og gjør samme prosess der.screencast 2021-07-06 14-40-12

Endre rekkefølge på produkter i en kategori

For å endre rekkefølgen på produktene dine, går du først inn i den aktuelle kategorien. Hvis en hovedkategori har flere underkategorier, så går du inn på den underkategorien du ønsker å gjøre endringene i.

Trykk og hold inne venstre museknapp på produktet du ønsker å endre rekkefølgen på, og dra produktet til ønsket plassering. Den nye plasseringen blir lagret automatisk.

screencast 2021-07-06 14-43-58