Oversette produkter

  • Gå til Produktarket og klikk på fanearket "Oversetting"

  • Velg hvilket språk som skal oversettes ved å velge i nedtrekksfeltet

  • Klikk "Velg språk"

  • Det som skal oversettes vises som blå tekst

  • Oversett så alle inn-felter som overskrift, ingress osv

  • Klikk Oppdater

Fant du svaret?