Oversette produkter

  • Gå til Produktarket og klikk på fanearket "Oversetting"
  • Velg hvilket språk som skal oversettes ved å velge i nedtrekksfeltet
  • Klikk "Velg språk"
  • Det som skal oversettes vises som blå tekst
  • Oversett så alle inn-felter som overskrift, ingress osv
  • Klikk Oppdater
Fant du svaret?