Ordreoversikt ueffektuert

Ordren listet opp her, har ikke blitt knyttet til et fakturanummer og inngår ikke i ditt regnskap på dette tidspunket. Oversikten viser bestillinger som er utført hvor betaling ikke har blitt effektuert av ulike årsaker.

  • Kunden har avbrutt kjøpsprosessen

  • Kunden har ikke dekning på konto

  • En server hos betalingstilbyder eller innløser er nede

  • Kunden har glemt sin BankID

Ordrer gjort med "Forskuddsbetaling" vil også bli listet opp her. Når du har mottatt betalingen kan du klikke på "Blå pil"-Effektuer.

Hvorfor registrere ordrer som ikke er effektuert?

Grunnen er at du i ettertid kan ta kontakt med kunden for å høre om denne fortsatt er interessert i å handle produkter av deg.

Om kunden ønsker å gjennomføre handelen med annen betalingstype:

  • Klikk på effektuer ordre [ Blå pil ]

  • Ordren har nå blitt tilknyttet et fakturanummer og du må til valget "Ordreoversikt" for å behandle ordren videre. Her kan du redigere ordren og f.eks. endre betalingsmåte til "Postoppkrav".

Viktig for deg som har lagerstyring:

Alle ordrer listet opp under Ueffektuerte ordrer "holder" ikke på varelager med unntak av forhåndsbetaling. Det er altså først når en ordre blir tilknyttet et fakturanr. hvor evt. lagerstatus blir justert. Igjen er unntaket ordrer gjort med betalingsmåten: Forskuddsbetaling. Dette betyr at du trygt kan slette ordrer uten at det vil få konsekvenser for ditt varelager.

Fant du svaret?