Attributter med prefix

Du kan legge til en prefix-pris til attributtet for produkter med ulik pris.

Dette forklares enklest med et eksempel:

  • Du skal f.eks. selge hundefór i størrelse 20 liter og 40 liter.

  • Du registrerer attributtet "Størrelse på hundefor" og legger til attributtverdiene 20 liter og 40 liter.

  • Hundeforet i 20 liter koster kr. 100,-, mens for 40 liter koster det 180,-

  • I prisfeltet legger du da inn differansen mellom den laveste summen som i dette tilfellet er kr. 100,- og kr. 180,- som i dette tilfellet er hva det koster for 40 liter. Du skal altså legge til kr. 80,- i prisfeltet.

Når kunden da skal handle vil følgende skjermbilde illustere valg av attributt for hundeforet:

Fant du svaret?