Produktlinjen

Et produkt har flere valg:

Flytt et produkt fra én kategori til en annen:

 • Velg hvilken kategori produktet skal flyttes i ved å klikke på nedtrekksfeltet i kolonnen "Flytt/kopier"

 • Merk av for "Flytt"

 • Klikk "Ok".

Kopier et produkt

 • Velg hvilken kategori produktet skal kopieres i ved å klikke på nedtrekksfeltet i kolonnen "Flytt/kopier"

 • Merk av for "kopier"

 • Klikk "Ok"

 • I neste vindu vil du kunne endre de fleste felter før du klikker "kopier produkt"

Redigere et produkt:

 • Klikk på Redigerings-ikonet under kolonnen "Rediger"

Slett et produkt:

 • Klikk på Slett-ikonet i kolonnen "Slett".

 • MERK! Du vil få opp en advarsel før produktet blir slettet.

Legg et produkt på nettbutikkens forside:

 • Klikk på X-ikonet i kolonenn for "Forside".

 • Når produktet vises på forsiden vil "Vis" bli erstattet med en grønn hake

 • MERK! Produktet MÅ stå som aktiv (altså være markert med grønn hake under kolonnen "Aktiv".

Sette et produkt aktiv eller innaktiv

 • Om du ikke ønsker å vise produktet i nettbutikken av ulike årsaker, kan du klikke på grønn hake under kolonnen "Aktiv".

 • Produktet er nå innaktiv og et kryss i en rød sirkel vil bli visende

 • For å sette produktet aktivt igjen, klikker du på rødt ikon.

Fant du svaret?