Vis samme produkt i flere kategorier

Det er fullt mulig å vise samme produkt i flere kategorier.

  • Under alle produktene i kategorien vil du finne valget "Tilknytt produkter"
  • Gå inn i kategorien du vil vise samme produkt i
  • Velg hvilket produkt du ønsker å vise i kategorien du står i ved å klikke i nedtrekksfeltet.
  • Klikk på "Ok"

Illustrasjon:

Fant du svaret?