Vis samme produkt i flere kategorier

Det er fullt mulig å vise samme produkt i flere kategorier.


Følg instruksene under:

  1. Gå til "Produkthåndtering" --> og trykk deg inn i kategorien du ønsker å legge produktene inn i.
  2. Når du så er inne i ønsket kategori går du til "Tilknytt produkter".
  3. Deretter følger du stegene i bildet under for hvert produkt du ønsker å legge inn:

Fant du svaret?