Alle bestillinger som er gjort i butikken og som er effektuert (blitt tilknyttet et fakturanr.), vil bli listet opp her.

Sortering:

Du har en mange ulike måter å sortere ordrelistene på. Klikk på overskriftene for å sortere på "Nanv/Firma, Ordrenr, Fakturanr, Bestillingsdato, Betaling og Status.

Vis ulike lister på grunnlag av Betalingstype:

I nedtrekksfeltet "Betaling" vil du finne alle betalingsformene som finnes i butikken. Både de som du har aktivert og de som er innaktive.

Vis ulike lister på grunnlag av Ordre status:

I nedtrekksfeltet vil kunne vise lister etter hvilken status de har.

Alle: Viser alle ordrer uavhengig av status Mottatt: Viser alle mottatte ordrer Sendt: Viser alle ordrer som er sendt Til behandling: Viser alle ordrer som er til behanding

Gå til ordrevindu:

Klikk på "Navn/Firma" for å gå til ordrevinduet for valgt ordre.

Fant du svaret?