Generelt om merverdiavgift

Merverdiavgiften er en avgift som næringsdrivende beregner og krever opp ved omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester. Avgiften har vært i bruk her i landet siden 1970 og oppkreves av de næringsdrivende på vegne av staten. Avgiften er derfor ikke en beskatning av næringsdrivende som selger varer og tjenester, men av deres kunder.

Hvem er avgiftspliktig?

Avgiftsplikten gjelder alle som i næring omsetter varer og tjenester. Som regel er avgiftsplikten ikke knyttet til hvem som driver virksomheten, men til hva som omsettes. De avgiftspliktige skal sende inn omsetningsoppgaver og betale avgift til skattekontorene.Beregningsgrunnlag og sats Avgiften skal som hovedregel beregnes av alle ledd i omsetningskjeden og på innførsel av varer og tjenester fra utlandet. Avgiftssatsen er 25 prosent. Ved omsetning av næringsmidler skal avgift beregnes med 14 prosent. Som næringsmidler regnes enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker unntatt legemidler, vann fra vannverk, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer. Videre er enkelte tjenester avgiftspliktig med en sats på 8 prosent. Dette gjelder bl.a. persontransport.

Merk utfyllende informasjon ang. merverdiavgift finnes her

Ny merverdisats:

Finner du ikke din merverdisats kan denne opprettes i feltet "Ny merverdisats"

Legg til en merverdisats til alle produkter i butikken:

Om du f.eks. har oppnådd 50.000 i omsetning og ønsker å sette 25% mva på ALLE produktene, velger du 25.00 og "Utfør".

Den generelle merverdiavgiften:

Den generelle merverdiavgiften for beregning av frakt, betalingstillegg mm skal settes her.

! Om du ikke er momspliktig skal denne stå til 0,-

Fant du svaret?