Oversette kategorier

Om du har flere språk aktive, må/bør du oversette dine kategorier, produkter og andre tekster til dette språket.

Oversette kategorier:

  1. Gå til "Produkthåndtering" så "Produkter"

  2. Trykk på den røde ballen under kolonnen "Rediger" som avbildet her:

Her har du muligheten til å endre den norske teksten for kategorien samt for ekstra språk

I eksempelet under kan du se hvordan du kan legge til en egen tittel for kategorien basert på hvilket språk kunden har valgt.

Fant du svaret?