For å opprette en facebook produkt katalog, så kan dere benytte denne veiledningen.

Gå til følgende link:

https://www.facebook.com/business/help/1275400645914358?id=725943027795860

Klikk på markert link

Velg å opprette en katalog eller

Benytt en eksisterende katalog (Hopp da ned til opprettelse av “produkt datakilder”).

Har du ingen katalog tilgjengelig, hopp til neste steg!

Velg netthandel, og klikk neste!

Legg inn ønsket navn på katalogen

Velg å se katalog.

Sjekk at du er på riktig katalog

Velg produktdatakilder

Velg “Legg til produkter”

Velg “Bruk datastrømmer” og klikk neste

Velg planlagt strøm og klikke neste

Gå i adminpanelet og legg inn din pixel ID (guide har vi laget her: https://support.24nettbutikk.no/nb/articles/2335718-facebook-pixel).

Klikk på din feed, og kopier adresse-linken til feeden, som skal se slik ut:
http://NETTBUTIKK.NO/integrations/facebook_product_catalog

Legg inn lenke til feeden og klikk neste

Legg inn hvor ofte feeden skal hentes til katalogen, og klikk neste.

Gi et navn til din datakilde, så velger du å benytte norske kroner, og klikker “Last opp”.

Av og til kan den henge seg opp, når du trykker på “Last opp”. Da starter du bare forfra igjen.

Fant du svaret?