Denne artikkelen vil forklare hvordan man oppretter produsenter og hvordan man knytter produkter mot en produsent.

Produsenter benyttes til tre formål, grovt sett. 

 1. Ovenfor tredjeparter, integrasjoner, etc. 

 2. Profilering (bilder og lenker på forside/andre sider i nettbutikken).

 3. Statistikk (se hvor mye av X produsent som har blitt solgt).

For å aktivere produsenter-funksjonen.

 1. Gå til "Innstillinger -> Generelt".

 2. Bla ned til du finner "Produsenter" og aktiver funksjonen. Du vil nå få opp et valg om hvordan produsenter skal listes opp. Dette valget er kun relevant dersom du har aktivert "boksen" produsenter på siden "Innstillinger -> Utseende -> Bokser".

For å opprette en produsent

 1. Gå til "Butikken -> Produkter" og trykk på "Produsenter" i toppen av siden.

 2. Fyll inn navn på produsent i feltet "Produsentnavn" og trykk lagre.

For å knytte en produsent mot et produkt

 1. Gå til "Butikken -> Produkter" og naviger fram til ønsket produkt for så å trykke på navnet til produktet for å åpne "Produktredigering".

 2. Når "Produktredigering" er åpnet, bla ned på siden til du finner nedtrekslisten markert med "Produsent". 

 3. Velg så ønsket produsent i nedtrekslisten og trykk Lagre.

For å se salgsstatistikk per produsent

 1. Gå til "Butikken -> Produkter" og trykk "Produsenter i toppen av siden".

 2. Trykk på navnet til ønsket produsent.

 3. Juster filtre (måned, år) og trykk OK.

Fant du svaret?