Personvern er i vinden om dagen. Bevisstgjøring rundt bruken av personopplysninger i markedsføring, smarthøyttalernes inntog på det norske markedet, i tillegg til bred og omfattende mediedekning omkring innføringen av Personvernforordningen (også kjent som GDPR) har ført til at personvern plutselig er noe "alle" snakker om.

I denne artikkelen gir jeg deg en rask innføring i hvordan du kan ta personvern på alvor når du benytter 24Nettbutikk. Artikkelen utvides fortløpende, og er ikke uttømmende.

  1. Tilpass personvernerklæring i nettbutikken, og sørg for å holde denne oppdatert. Personvernerklæringen forteller dine kunder hvordan butikken håndterer personvern, og skal tilby en totaloversikt over hvorfor du samler inn de opplysningene du gjør, hvor lenge du oppbevarer dem, hvordan de oppbevares, hvem du deler opplysningene med, og ellers hva du gjør med opplysningene du har fått tilgang til. Du kan redigere butikkens personvernerklæring ved å navigere deg til "Butikken" --> "Tekster" i butikkens administrasjonspanel. Under "Hvilken tekst vil du endre/oversette?" velger du "Side - Sikkerhet og personvern". Benytt gjerne malen som allerede er lagt inn her, og gjør nødvendige endringer. Du finner også en mal på våre hjemmesider ved å trykke her. Husk at du som butikkeier er ansvarlig for at informasjonen som står i din personvernerklæring er korrekt. 

  2. Tilpass informasjonssiden om informasjonskapsler/cookies. Cookies, eller informasjonskapsler, kan i enkelte tilfeller inneholde personopplysninger, eller indirekte bidra til identifisering av individer, og vil i de tilfellene rammes av personopplysningsretten som gjelder i Norge. Uavhengig av om informasjonskapsler inneholder personopplysninger eller ei så skal de besøkende i butikken din motta informasjon om at cookies benyttes, hva de benyttes til, hva som oppbevares, hvor lenge opplysningene oppbevares, samt hvordan den besøkende kan skru av innsamlingen av slike. Denne informasjonen kan fremkomme i en totaloversikt over informasjonskapsler i nettbutikken. For enkelhets skyld har vi opprettet en informasjonsside for deg, med en generell mal du kan benytte. Denne finner du ved å navigere deg til "Butikken" --> "Tekster" i butikkens administrasjonspanel. Under "Hvilken tekst vil du endre/oversette?" velger du siden "Cookies". Oppdater, tilpass og personifiser denne siden. Dersom du har lagt inn betalingsløsninger, fraktløsninger, analyseverktøy, Facebook-knapper og tilsvarende er det rimelig å anta at disse plasserer cookies på dine kunders datamaskiner. I så tilfelle må du informere om dette på den siden. Besøk tjenestens nettsider for detaljert informasjon om hvilke cookies de eventuelt benytter i sine tjenester.
    For ytterligere informasjon om cookies, besøk Nasjonal Kommunikasjonsmyndighets nettsider.

  3. Sørg for at butikken har informasjon om at cookies benyttes tilgjengelig på forsiden. Den vanlige fremgangsmåten her er å ha en popup-boks som med få ord forteller at cookies benyttes i nettbutikken. En link til informasjonssiden om cookies bør også presenteres der. Alle butikker hos 24Nettbutikk har denne funksjonaliteten påskrudd som standard. 

  4. Sørg for at du kun sender ut markedsføringsmateriale / nyhetsbrev til kunder som har faktisk bedt om det, eller til kunder som faktisk vil ha det. Dette gjør du først og fremst ved å passe på at kunder aktivt må samtykke til å motta nyhetsbrev for å havne i nyhetsbrevlisten din. Et samtykke etter Personvernforordningen kan bare godkjennes dersom det gis på en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig måte. Dette innebærer at den besøkende må få god informasjon om hva de faktisk samtykker til "i en forståelig og lett tilgjengelig form og på et klart og enkelt språk." Eksempelvis kan du informere kunden om at e-postadressen kun vil brukes til utsendelse av nyhetsbrev, omtrent en gang i uken, og at den ikke vil benyttes til annet. Informer samtidig om hvordan kunden kan trekke sitt samtykke, altså melde seg av nyhetsbrevet igjen. Rensk opp i nyhetsbrevlisten din slik at du vet at alle du sender til enten har samtykket til å motta nyhetsbrevene, eller at de på annen måte tydelig ønsker å motta nyhetsbrevene, f.eks. ved at de over en lengre periode har åpnet og samhandlet med innholdet

  5. Pass på at ikke uvedkommende har tilgang til butikken din. Sørg for at kun de som faktisk ha tilgang til butikken har tilgang. Fjern brukere som ikke skal ha tilgang. Sørg i tillegg for at du benytter sterke passord på brukeren din. Det som kjennetegner et sterkt passord er først og fremst lengde, men også kombinasjonen små og store bokstaver, tall og tegn. Benytt en passordgenerator for å skape sterke passord. Enkelte av de samme verktøyene, f.eks. Lastpass, kan også hjelpe deg med huske på passordene, ved å fungere som en slags sikker passordbank. 

  6. Vær imøtekommende når kunder spør deg om håndteringen av personopplysninger. Mange synes dette er viktig, og du kommer langt med å ta kundens henvendelser på alvor og gjøre ditt beste. De færreste i Norge er eksperter på området, og det er derfor helt naturlig at du ikke kan svare på alle spørsmål fra dine kunder. Dersom du ikke vet hvilke rettigheter kunden har kan du spørre noen som vet, eller du kan ringe eller på annen måte kontakte Datatilsynet. 

Utover dette kan du lese mer om personvern og hvilke rettigheter og plikter du og dine kunder har på Datatilsynets nettsider, og i vår bloggpost om temaet.

Fant du svaret?