Favikon, eller favicon, er et lite ikon som vises i nettleser-fanen når man besøker en nettside.

Support kan hjelpe deg å laste opp et favikon hvis du ønsker å ha dette i nettbutikken din, og da sender du favikonet til post@24nettbutikk.no eller gjennom meldingstjenesten i nettbutikkens administrasjonspanel.

Favikonet bør være 16x16 piksler stort, og av filtypen .ico eller .png. Det finnes flere verktøy som hjelper deg å lage et slikt ikon, som for eksempel realfavicongenerator.net.

Fant du svaret?