Vise et produkt i flere kategorier

Det er fullt mulig å vise samme produkt i flere kategorier, og i denne gjennomgangen skal vi vise deg hvordan du gjør dette.

 

Tilknytte flere produkter til en kategori

Denne guiden kan du følge hvis du allerede er inne på en kategori, og ønsker å legge til flere produkter som allerede ligger i andre kategorier.

Følg instruksene under:

Steg 1:

Gå til "Produkthåndtering" og trykk deg inn i kategorien du ønsker å legge produktet inn i.

Steg 2:

Når du så er inne i ønsket kategori går du til "Tilknytt produkter".

 

Steg 3:

Deretter følger du stegene i bildet under for hvert produkt du ønsker å legge inn. 
 
 

Produktet i dette tilfellet vil nå ligge både i kategorien "Jakt & Fiske" og i kategorien "Sportsutstyr". En potensiell kunde på utkikk etter dette produktet, vil nå kunne finne produktet i begge kategoriene.

Tilknytte et produkt til flere kategorier

Denne guiden bruker du hvis du er inne på et spesifikt produkt som allerede ligger i en kategori, og deretter ønsker å legge det inn i flere kategorier.

Følg instruksene under:

Steg 1:

Gå til "Produkthåndtering", og trykk deg inn til produktet du ønsker flere tilknytninger til.

Steg 2:

På høyre side finner du hvilken kategori produktet ligger i. Marker bak kategorinavnet (i dette tilfellet "Jakt & Fiske") og søk etter ønsket kategori. (I dette tilfellet "Sportsutstyr"). Velg kategorien og klikk.