1. Hjelpesenter
  2. Tekstsider
  3. Opprett tekstsider i footer

Slik oppretter du en informasjonsboks

Legg til tekst, logoer eller andre elementer i informasjonsbokser i butikkens footer (bunn) eller marg.

TILGJENGELIG PÅ

Alle lisensplaner

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

Eksempel

Plassering av informasjonsboksen.

Hvis du har behov for å legge til ekstra informasjon i butikkens footer (bunn) eller marg er denne modulen passelig.

Ved opprettelse av en informasjonsboks kan du legge til dine bilder eller tekst etter eget ønske. Denne informasjonen vil legges til plasseringen du bestemmer under Bokser.

Obs! Det er kun mulig å opprette maks 5 infobokser.

La oss vise med et eksempel:

Vi ønsker å legge til logoen til et par av våre leverandører i bunnen av vår nettbutikk.

Steg 1: Vi legger til logoene i teksteditoren og klikker lagre.

Vi legger til innhold i texteditoren

Steg 2: Overskriften til informasjonsboksen vår er nå "Infoboks 1". Denne teksten ønsker vi å endre til "Leverandører". Vi går til Design → Bokser.

Her finner vi informasjonsboksen vår med betegnelsen "Informasjon 1 - marg".

Informasjonsboksen i listen

Steg 3: Klikk på teksten "Informasjon 1 - marg".

Steg 4: Legg inn ønsket tekst og klikk "Lagre"

Redigering av navn

Steg 5: Klikk "Tilbake"

Redigering av boks

Steg 6: Da har vi endret overskrift for informasjonsboksen og vi er klar til å bestemme plassering samt å aktivere selve boksen.

Aktivering av informasjonsboks

Hvor blir informasjonsboksen synlig i nettbutikken?

Plasseringen av informasjonsboksen bestemmer du under valget  Design → Bokser.

Merk: Sørg for at informasjonsboksen er aktivert under Design → Bokser. Hvis ikke vil ikke artikkelen være synlig. 

Avhengig av hvilken designmal eller hvilke innstillinger du bruker i malen. du bruker, har du 3 eller 4 ulike plasseringsvalg.

  1. "Venstre" kan du kun velge om du bruker en designmal som har venstremeny eller som har mulighet for venstremarg. Sjekk Design → Designmal og fanearket "Innstillinger" for å se om du har mulighet for venstrevisning av meny.
  2. Footer 1
  3. Footer 2
  4. Footer 3

Plassering av informasjonsboks

 På bildet vil du se at vi har lagt vår informasjonsboks - "Leverandører" under Footer 3.