Produktanmeldelser

Produktanmeldelser er en fantastisk måte å få andre til å markedsføre produktene dine for deg. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du benytter deg av dette i nettbutikken din.

Hva er en produktanmeldelse?

Kort sagt er produktanmeldelse en anmeldelse av et produkt. Det er når noen som har hatt tilgang til et spesifikt produkt, kommer med sin erfaring og anmeldelse av produktet. Produktanmeldelser er en svært effektiv metode for markedsføring og for å overbevise potensielle kunder om produktet er bra eller ikke. Det finnes en rekke nettaviser som baserer hele driften sin på produktanmeldelser (f.eks. www.tek.no) og aktører som www.amazon.com har høstet stor suksess ved å fokusere på dette.

Hvorfor produktanmeldelser?

Det flotte med produktanmeldelser er at kundene dine er nøytrale. De har betalt for produktet ditt og de har sine meninger om det. Hvis de skryter av det, ja, da vet nye potensielle kunder at de kan stole på produktet. Og kanskje like viktig, de vet at de kan stole på nettbutikken din. Salg på nettet handler om tillit og det er nettopp dette produktanmeldelser er med på å skape - tillit.

TIPS:

Ikke vær redd for negative anmeldelser eller kritikk! Som butikkeier vil du måtte godkjenne anmeldelser før de publiseres inne på produktsiden, så ikke deaktiver funksjonen for produktanmeldelser kun i frykt for usaklige anmeldelser. Hvis du skulle ha en misfornøyd kunde, la også de få slippe til! Så lenge de har konstruktiv kritikk andre vil kunne ha bruk for, vil dette være med på å skape tillit - noe som fører til enda mer fornøyde kunder og mer salg. Husk, kritikk er bare bra - det er med på å hjelpe deg med å se hvor du kan forbedre nettbutikken din eller tjenestene dine.

Hvor vises produktanmeldelser i nettbutikken?

Når funksjonen for produktanmeldelser er aktivert, vil hele, eller deler av disse, kunne vises totalt fire steder i butikken din.

TIPS:

Det er verdt å nevne at du også fint kan vise frem produktanmeldelser andre steder i nettbutikken på andre måter. Dette kan f.eks være ved å legge inn egne bilder og eventuelle andre løsninger i tillegg til den innebygde funksjonen for produktanmeldelser. I denne artikkelen derimot, tar vi kun for oss den innebygde løsningen for produktanmeldelser som allerede ligger i nettbutikken din.

De fire stedene produktanmeldelser vises i nettbutikken din er:

Sted 1:

På produktsiden, rett under kjøpsknappen tilhørende produktet som har fått en anmeldelse. Her vil det vises hvor mange stjerner kundene har gitt produktet i gjennomsnitt. Se bildet under.Sted 1, Produktanmeldelser

Sted 2:

På produktsiden, i fanearket merket "produktanmeldelser", tilhørende produktet som har fått en anmeldelse. Her vises den fulle anmeldelsen kunden har skrevet om produktet. Se bildet under.
Sted 1 og 2, produktanmeldelser

Sted 3 og sted 4 (valgfritt):

Under tittelen til produktet hvor det ellers måtte ligge i nettbutikken din i én eller flere kategorier og på forsiden av nettbutikken. Her vil det vises hvor mange stjerner kundene har gitt produktet i gjennomsnitt. Se bildet under.

Sted 3 og 4, produktanmeldelser

Slik aktiverer/deaktiverer du produktanmeldelser

Steg 1:

Gå til administrasjonspanelet ditt. I sidemenyen trykker du på:

"Innstilllinger —>  Generelt"

Slik-aktiverer-du-produktanmeldelser

Steg 2:

Scroll / bla nedover til overskriften “Produktvisning” som vist i bildet under. Der finner du feltet merket “tillat produktanmeldelser". For å aktivere dette trykker du på “Ja”. Hvis du ønsker deaktivere produktanmeldelser trykker du på “Nei”.

Aktiver produktanmeldelser

Steg 3:

Når du har aktivert produktanmeldelser ved å trykke på “Ja”,  vil det nå dukke opp et ekstra alternativ under merket “Vis produktanmeldelser på produktene i kategori/forsidevisning”.

produktalternativer, tilleggsvalg

Hvis du trykker på “Nei” på dette tilleggsvalget, vil produktanmeldelser kun vises inne på produktsiden - som beskrevet som "sted 1" og "sted 2" lenger opp i denne artikkelen.

Hvis du trykker på “Ja” på dette alternativet, vil antallet stjerner produktet har fått i gjennomsnitt, også vises i kategoriene produktet ligger i, samt på forsiden i butikken din (hvis produktet ligger på forsiden) - som beskrevet som "sted 3 og 4" lenger opp i denne artikkelen.

Steg 4:

Husk å trykke "lagre" nederst på siden til slutt.

Husk å trykke lagre, produktanmeldelser

Kundene dine kan nå skrive produktanmeldelser inne på produktsidene dine:

Skrive produktanmeldelse

Slik endrer du retningslinjene for produktanmeldelsene dine

Rett under feltet hvor kundene dine kan skrive produktanmeldelser, har vi lagt til noen retningslinjer kundene skal følge før de legger inn en anmeldelse. Dette er med på å sørge for at du får saklige og gode produktanmeldelser. Denne teksten har du full tilgang til å endre etter eget ønske.

Retningslinjer, produktanmeldelser

Under viser vi deg hvor du finner denne teksten.

Steg 1:

For å endre denne teksten, gå til følgende side i administrasjonspanelet ditt:

"Design → Sidetekster"

Endre-retningjlinsjer,-produktanmeldelse

Steg 2:

I nedtrekksmenyen merket “Hvilken tekst vil du endre/oversette?”, velger du alternativet “Side - Produktanmeldelse - regler”.

Nedtrekksmeny,-produktnameldelser-1

Steg 3:

Trykk på knappen merket "Velg":

Trykk velg, produktanmeldelser

Steg 4:

Nå kan du scrolle deg helt ned på siden. Der vil du se at du nå har en tekstboks hvor du kan endre teksten for retningslinjene for produktanmeldesene dine.

Når du har endret det du ønsker, husk å trykk på knappen merket “Lagre oversettelse”.

endre tekst, produktanmeldelser


Retningslinjene vil nå være endret inne på alle produktsidene i hele butikken din. 

Godkjenne / slette nye produktanmeldelser

For å godkjenne eller slette nye produktanmeldelser går du til følgende side i administrasjonspanelet ditt:

"Produkthåndtering → Produkt → Anmeldelser"

Produktanmeldelser,-godkjenning-1

Her vil du kunne se alle nye anmeldelser på tvers av alle produktene dine. Ingen av disse anmeldelsene vil vises i nettbutikken din før du har godkjent dem. Du har nå tre ulike valg for nye produktanmeldelser som har kommet inn:

1. Godkjenne anmeldelsen
For å gjøre dette trykker du på “Godkjenn”. Når du trykker godkjenn vil produktanmeldelsen bli publisert på produktsiden til produktet som har fått anmeldelsen.

2. Slette anmeldelsen
For å gjøre dette trykker du på “Slett”. Når du har slettet anmeldelsen vil den forsvinne fra systemet. Den vil da aldri dukke opp i nettbutikken din.

3. Redigere anmeldelsen
For å gjøre dette trykker du på "Rediger". Dette brukes hvis det er urelevant informasjonen / tekst fra anmeldelsen som det ønskes at skal fjernes.

Produktanmeldelser, godkjenning, sletting og redigering