1. Hjelpesenter
  2. Veiledning og rådgiving

Overføre nettbutikken til ny eier

Denne artikkelen forklarer hvordan du overfører nettbutikken til nytt firma.

 

Når skal man gjøre et eierskifte?

Du trenger å gjøre et eierskifte av to grunner:

  1. Når du endrer organisasjonsform. (For eksempel går fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap).
  2. Når en annen juridisk enhet overtar eierskapet til nettbutikken din. (Salg eller overdragelse av foretak).

Hvilken informasjon overføres til ny eier?

Ny eier vil om ikke annet er avtalt, få rettigheter til all kunde- og ordredata. Eierskifte-tidspunkt blir satt fra og med datoen ny eier skriver kontrakt med Sincos Software AS (24Nettbutikk).Videre gjelder følgende:
 
  1. Alle utestående fordringer på eierskifte-tidspunkt vil bli fakturert nåværende eier.
  2. Merk at selve overføringen av domenenavnet må gjøres gjennom en domeneleverandør. Er du usikker, ta kontakt med din nåværende domeneleverandør.
  3. Abonnementet vil fortsette inntil ny eier har skrevet kontrakt med Sincos Software AS (24Nettbutikk).
  4. Du vil motta en kopi på e-post.
Hvordan gjør man et eierskifte?

Det gjøres ved å fylle ut et eierskifteskjema der du opplyser om hvem ny eier skal være.

Du finner eierskifteskjemaet ved å åpne Chatboten i nettbutikkens administrasjonspanel, og så velge alternativet "Abonnement og faktura → Eierskifte".

Når vi har mottatt skjemaet, vil vi kontakte ny eier for ferdigstilling. 

Eierskiftet trer i kraft på dato for overtagelse.

Merk: Eierskiftet er fullført når ny eier har fullført registreringslinken han får tilsendt på mail. Det holder ikke å kun ha sendt inn eierskifteskjemaet.

Overføre avtalen med Klarna til ny eier

Send Klarna en e-post på merchant@klarna.no og forklar at dere vil overføre avtalen.

De vil så sende deg en overdragelsesavtale som dere, og ny eier, må fylle ut og returnere til dem.

Overføre avtalen med Vipps til ny eier

På nåværende tidspunkt praktiserer ikke Vipps overtagelse av avtale. Det betyr at ny eier vil være nødt til å bestille en ny Vippsavtale. Dette gjøres direkte fra administrasjonspanelet, under "Innstillinger → Betaling → Vipps". For grundig innføring, se artikkelen vår om "Hvordan bestille Vipps"