Merverdiavgift

I denne artikkelen skal du få en kort innføring om merverdiavgift og hvordan dette legges inn på produktene dine.

Generelt om merverdiavgift

Merverdiavgiften, ofte kalt MVA, er en avgift som næringsdrivende beregner og krever opp ved omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester. Avgiften har vært i bruk her i landet siden 1970, og oppkreves av de næringsdrivende på vegne av staten. Avgiften er derfor ikke en beskatning av næringsdrivende, som selger varer og tjenester, men av deres kunder.

Hvem er avgiftspliktig?

Avgiftsplikten omfatter alle som i næring omsetter varer og tjenester. Dette er uavhengig av om virksomheten drives av en enkeltperson (enkeltmannsforetak), to eller flere som driver sammen (ansvarlig selskap), aksjeselskap eller kommandittselskap. Som regel er avgiftsplikten ikke knyttet til hvem som driver virksomheten, men til hva som omsettes. Avhengig av hva du skal selge, kan det være ulike satser for ulike produkter.

Er du usikker på hvilken MVA-sats du har på produktene du selger? For oversikt, se hos Skatteetaten.no.

Hvor finner jeg mva. i nettbutikken?

Du finner MVA. i nettbutikken her:

"Innstillinger → Merverdiavgift"

Merverdiavgift01

Hvilke endringer kan jeg gjøre?

Under bildet forklarer vi nærmere hva de ulike feltene tilrettelegger for.

 

Feltet merket: "Mervediavgiftssatser"

Dette feltet viser hvilke MVA-satser som er aktive for butikken din. De MVA-satsene som ligger inne som standard er 0%, 15 og 25%, hvor alle produkter får 25% når de opprettes. Hvis du f.eks. har et produkt som skal ha 15% sats i stedet for 25%, endrer du dette inne på det respektive produktet.


Feltet merket: "Legg til ny MVA-sats".
 

Her kan du legge til andre MVA-satser som kan benyttes i nettbutikken. Her legger du kun til nye satser hvis de ikke allerede står i feltet ovenfor.


Feltet merket:  "Sett følgende merverdisats for ALLE produktene i nettbutikken"

Her kan du sette en standard MVA-sats for alle produktene i butikken din på én gang ut ifra hvilke satser du har tilgjengelige i det øverste feltet. Fra før av vil standard sats stå som 25%.


Feltet merket:  "Sett generell MVA (MVA på frakt, betalingstillegg mm)"

Her kan du velge standard MVS-sats som beregnes på frakt, og eventuelle andre tillegg du har valgt, når kunden skal betale.