Kreditering av ordre

Denne hjelpeartikkelen forklarer hvordan man krediterer ordre helt eller delvis, samt hva du gjør dersom du får en feilmelding ved kreditering.

Kreditnota (slette ordre)

Kreditnota

Når en ordre først er registrert under ordreoversikten, kan den ikke slettes helt. Dette har sammenheng med at vi ønsker å beholde en ubrutt rekke med fakturanummer. Årsaken er altså av regnskapsmessige forhold.

Slett en ordre:

Først og fremst må du finne ordren(e) du ønsker å kreditere i ordreoversikten Når du er klar til å kreditere ordren så skal du se et søppelbøtte-ikon [Slett] helt til høyre for linjen til ordren.

Merk: Som forklart kan ikke en ordre slettes helt, men det blir laget en motpost til denne ved å opprette en kreditnota.

 

Merk: Så lenge betalingsmåten som er blitt benyttet her er Klarna Checkout - "Med ordrehåndtering" eller "Vipps", så blir beløpet på ordren automatisk tilbakebetalt til kunden etter at du har trykket på søppelbøtte-ikonet og valgt om du vil gi kunden beskjed om dette eller ikke.


Slik sletter du en ordre:

  • Klikk på ikonet [Slett] for å lage en kreditnota.

  • Du vil få opp et vindu som spør om du er helt sikker på at du ønsker å lage en kreditnota av ordren.

  • Klikk "Ja"

  • Det vil nå bli opprettet en "Ny" ordre med minus foran alle beløpene og regnskapet for disse to ordrelinjene vil gå i null.

Krediter ordrelinjer på en ordre som er delsendt 

Steg 1: 

Gå inn på ordren du ønsker å kreditere, trykk på knappen som heter "Rediger ordre".

Rediger-ordre-delsendt

 

Steg 2:

Trykk på knappen som heter "Krediter ordrelinje".Krediter-orderlinje

 

Steg 3:

Velg orderlinjen du ønsker å kreditere og trykk deretter på "Krediter".Velg-orderlinje

 

Steg 4:

Orderlinjen skal nå har blitt kreditert, og du skal ha mulighet til å se en nyopprettet ordrelinje som viser at produktet er kreditert.Kreditert-orderlinje

 

Krediter/delkrediter en ordre som er sendt

Steg 1:

Gå inn på selve ordren og trykk på knappen som heter "Lag kreditnota".Lag-kreditnota

 

Steg 2:

I vinduet som dukker opp har du mulighet til å velge de ulike ordrelinjene du ønsker å kreditere. Det gjøres ved å markere de ulike boksene som ligger under teksten "Krediter".Oprette-kreditnota

Hva er en fritekstordrelinje?

Ved å trykke på knappen som heter "Legg til fritekstordrelinje", får du mulighet til å kreditere et egendefinert beløp til kunden. 

Merk: Det er viktig at du legger til et minustegn (-), før du skriver inn beløpet som du ønsker å kreditere

Steg 3: 

Når du har markert ordrelinjen(e) du ønsker å kreditere, kan du deretter trykke på knappen som heter "Opprett kreditnota".Opprett-kreditnota-2

 

Steg 4:

Kreditnotaen skal nå ha blitt opprettet, og du skal ha mulighet til å se denne på ordresiden under fanen som heter "Kreditnotaer".Kreditnotaer

 

Feilmelding ved kreditering av ordre med Klarna

Hvis du får feilmelding ved kreditering av en ordre som er betalt med Klarna Checkout, så ser vi oftest at dette kommer av at ordren er kreditert eller endret på i Klarna Online. Logg deg inn i Klarna Online for å se om dette er tilfelle, og gi beskjed til support om at dette er årsaken sammen med hvilke(n) ordre det gjelder for å få løst dette. 

Du kan gi beskjed til support ved å melde fra i  dette skjemaet