Kjøpsbetingelser og angrerettsskjema

Som næringsdrivende har du ansvar for at du driver nettbutikken etter gjeldende lover og regler. I denne artikkelen ser vi litt på begrepene som omhandler kjøpsbetingelser og angrerett.

 

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser, (alternativt "salgsbetingelser"), er betingelsene som du som butikkeier setter for gjennomføring av kjøpet og som regulerer avtalen som inngås mellom deg og kunden ved gjennomføring av kjøpet. Dersom din kunde er en privatperson, klassifiseres kjøpet som et forbrukerkjøp, og denne typen kjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Les også vår artikkel om personvern her. Dersom din kunde er en annen næringsdrivende, kan kjøpet reguleres av kjøpsloven i stedet for forbrukerkjøpsloven, i tillegg til de andre lovene som nevnt over. For enkelthets skyld er det oftest lettest å ha felles kjøpsbetingelser for både dine privatkunder og bedriftskunder.

Som nettbutikk-eier har du ansvar for å holde deg informert om endringer i betingelsene og lovgivningen som regulerer e-handel.


For deg som driver nettbutikk er det svært viktig å ha kjøpsbetingelser synlig i nettbutikken, og disse må til en hver tid være i overenstemmelse med norsk rett. Formålet med kjøpsbetingelsene er å sikre at handelen foregår i overenstemmelse med gjeldende lovgivning.

Merk: Visse betalingsleverandører krever også at kjøpsbetingelsene skal være synlig i butikken før de kan inngå avtale med din nettbutikk.


Som kunde hos 24Nettbutikk er du sikret at kjøpsbetingelsene til en hver tid er i henhold til gjeldende regelverk. Du har mulighet til endre disse, men kun til fordel for kunden. Det vil si at du kan velge å gi bedre betingelser til kunde enn du er pliktig til i henhold til loven, men aldri i motstrid til gjeldende regelverk.

Redigere kjøpsbetingelsene i nettbutikken

Kjøpsbetingelsene kan du redigere ved å gå til "Design" → "Sidetekster" → "Side – Kjøpsbetingelser".

Kjøpsbetingelser-1


Dersom du behøver veiledning vedrørende dette, anbefaler vi å gå til Forbrukertilsynets artikkel om emnet: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/veiledning-standard-salgsbetingelser-forbrukerkjop-varer-internett

Angrerett

Angreretten reguleres av "Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler", populært kalt angrerettloven. Denne stadfester at en kunde som inngår en avtale "ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler"; altså ikke har mulighet til å fysisk vurdere varen før kjøpet, har rett til å angre på gjennomført kjøp i 14 dager etter at avtalen ble inngått, eller den dag kunden får varen fysisk i sin besittelse (med andre ord når varen er levert i postkassen eller hentet på utleveringssted).

Merk: Dersom kunden ikke får opplysninger om angreretten ved kjøpet, forlenges angrefristen med 12 måneder. Det er derfor viktig at angrerettsskjemaet sendes med ved gjennomføring av kjøpet. Se gjerne §§8, 20 og 21 for utfyllende informasjon.

Utsendelse av angrerettsskjema

I nettbutikken er funksjonen der angrerettsskjemaet automatisk sendes ut per e-post når en kunde oppretter ordre, aktivert som standard. Du kan selv velge å slå av funksjonen, men da må du huske å legge ved et angrerettsskjema i pakken. For enkelthets skyld anbefaler vi derfor sterkt å beholde denne funksjonen aktivert.

Denne innstillingen finner du på "Innstillinger" → "Generelt" → "Skal angrerettskjema legges ved ordrebekreftelsen?", som under.

Innstillinger-generelt

Genrelt-angrerettsskjema

Du kan lese mer om dette emnet på Forbrukerrådets sider: https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/