Hvordan legge et produkt på forsiden?

Veiledning for hvordan du legger til produkter på forsiden, samt endrer rekkefølgen på disse.

Slik aktiverer du produkter på forsiden

Steg 1:

Gå først til "Innstillinger" → "Generelt".

I tekstfeltet tilknyttet "Ant. produkter pr. side", kan du velge hvor mange produkter som maksimalt skal kunne vises på en side på én og samme gang. Dette gjelder alle steder produkter vises, på forsiden, kategorisider og underkategorier.

Når du starter butikken din hos oss vil det det stå 24 produkter her inne, men dette kan du endre ettersom du ønsker. Vi anbefaler likevel ikke å vise for mange om gangen, da dette kan påvirke hastigheten til nettbutikken og opplevelsen til kunden når de kikker i butikken din.

Antall produkter på forsiden

Tips for forsiden:

Hvis du f.eks har valgt at opp til 24 produkter kan vises inne på en side på én og samme gang, så vil du fortsatt måtte aktivt velge hvilke spesifikke produkter som skal vises på forsiden (se steg 2 og 3 under). Hvis du f.eks ikke har satt flere enn åtte produkter som aktive på forsiden, så vil det ikke vises flere enn åtte, selv om feltet i bildet over har et høyere antall.

Steg 2:

For å legge til et produkt på forsiden, går du til:
"Produkthåndtering → Produkter".

Deretter går du inn i kategorien hvor produktet/produktene du ønsker å legge til på forsiden ligger.

Steg 3:

Klikk på ikonene under "Forside" (et rødt kryss eller en grønn hake) for å aktivere eller deaktivere hvilke produkter som skal vises på forsiden.

Sjekk kolonnen merket "aktiv" først. Hvis det står et rødt kryss på produktet her, vil det si at produktet ikke er aktivt i nettbutikken din, dermed vil ingen kunne se produktet på forsiden. Hvis det er et kryss her, trykk på krysset slik at det blir en grønn hake.

 

Produkter | 24NB 2021-06-01 10-37-06

 

Slik endrer du rekkefølgen på produktene på forsiden

Hvis du har fulgt stegene rett over vises produktet nå på forsiden. Hvis du ønsker å endre på rekkefølgen til produktene på forsiden gjør du slik:

Steg 1:

Gå til "Produkthåndtering" → "Produkt" "Forsideprodukter"

Steg 2:

Gjør som beskrevet i bildet:

 

Forsideprodukter-2

 

Steg 3:

Ved å trykke og holde på pilen, som vist i bildet under, kan du nå flytte produktene opp og ned i ønsket rekkefølge. Du behøver ikke å trykke "Lagre", da rekkefølgen lagres automatisk når du flytter produktene opp og ned.

 

Forsideprodukter 3