Frakt basert på sone og vekt

Her kan du selv definere hva dine produkter skal koste, basert på hvilken sone i landet pakken skal sendes til. I tillegg kan du bestemme når denne modulen skal "slå inn", ved å oppgi totalvekt.

 

Egendefinert frakt

"Innstillinger → Frakt → Egendefinert"Frakt > Leveringsformer | 24NB 2021-06-09 14-03-55

Inne på den egendefinerte fraktsiden, så har du tre valg som er knyttet opp mot vekt- og sonetabellen:

  • Beste tilgjengelig fraktmåte [Vekttabell]
  • Frakt med fraktleverandør x [Sonetabell]
  • Frakt med fraktleverandør x [Sonetabell m/vekt]

Frakt > Leveringsformer | 24NB 2021-06-09 14-24-38

Under forklarer vi forskjellen på disse og hvordan du setter det opp.

Beste tilgjengelig fraktmåte [Vekttabell]

Til høyre for navnet på fraktalternativene ser du et symbol for en penn, i kolonnen merket "Tilpass". Trykker du på den dukker det opp et nytt vindu, der du kan legge inn ulike innstillinger for fraktalternativet. Her kan du legge inn at prisene, knyttet opp imot denne fraktmetoden, skal ha ulik pris basert på vektklassene som ligger inne.

Fra før av vil det ligge ulike vektklasser og priser inne. Disse kan du endre akkurat som du ønsker.

Frakt > Leveringsformer | 24NB 2021-06-09 14-57-55

 

Husk:

Hvis du legger inn nye vektklasser - pass på at vekten ikke overlapper hverandre. Hvis du f.eks. har en vektklasse som går fra 0,000 kg til 0,500 kg, så må neste vektklasse starte et gram over. Altså, fra 0,501 kg.

Frakt med fraktleverandør x [Sonetabell]

Dette valget passer best for deg som sender forsendelser som er over 35 kilo, og hvor du ønsker å differensiere fraktprisene basert på postnummer. I og med at det finnes svært mange fraktleverandører, kan du selv tilpasse tabellen til ditt behov / din fraktleverandør.

Til høyre for navnet på fraktalternativene ser du et symbol for en penn, i kolonnen merket "Tilpass". Trykker du på den dukker det opp et nytt vindu, der du kan legge inn ulike innstillinger for fraktalternativet.

 

Frakt med fraktleverandør x [Sonetabell m/vekt]

Dette valget passer best for deg som sender varer som er over 35 kilo og ønsker å differensiere fraktpriser basert på både vekt og postnummer. I og med at det finnes svært mange fraktleverandører, kan du selv tilpasse tabellen til ditt behov / din fraktleverandør.

Til høyre for navnet på fraktalternativene ser du et symbol for en penn, i kolonnen merket "Tilpass". Trykker du på den dukker det opp et nytt vindu, der du kan legge inn ulike innstillinger for fraktalternativet.

Frakt > Leveringsformer | 24NB 2021-06-09 15-29-48

Husk:

Hvis du legger inn nye vektklasser - pass på at vekten ikke overlapper hverandre. Hvis du f.eks har en vektklasse som går fra 0,000 kg til 0,500 kg, så må neste vektklasse starte et gram over. Altså, fra 0,501 kg.

Frakt til Svalbard

Se artikkelen om frakt til Svalbard her