Fiken

Veiledning for integrasjon og oppsett av Fiken

Hva er Fiken?

Fiken er et norskutviklet regnskapssystem. De ønsker å gjøre det lettere for ikke-økonomer å føre sitt eget regnskap, og legger vekt på å gjøre inngangen så enkel som mulig for brukerne.

Slik integreres Fiken i nettbutikken

Integrasjonen mellom 24Nettbutikk og Fiken er det Connect My Apps som har laget. Det trengs derfor en avtale med dem for å ta integrasjonen i bruk. Se priser på deres sider her

Merk: Alle spørsmål og innvendinger om integrasjonen anbefaler vi å ta direkte med Connect My Apps, da det er de som har utviklet integrasjonen og har nødvendig kunnskap om hvordan denne driftes. 


Følg veiledningen under for å integrere Fiken i nettbutikken.

Merk: Du må ha et kundeforhold med Fiken først.

Når ordre i nettbutikken din blir opprettet blir de overført til Fiken som "Salg"

Steg 1

Bestill Fiken-integrasjon på vår integrasjonsside på hjemmesiden vår

Vi sender deg en mail med integrasjonsnøkler som du sender videre til Connect My Apps.

Steg 2

Connect My Apps kobler nettbutikk til regnskapsintegrasjonen.