Eksporter rapporter

I denne artikkelen beskriver vi hvordan man kan laste ned salgsrapporter og rapporter knyttet opp mot ordreoversikten.

Hvordan laster man ned en salgsrapport?

Steg 1:

Gå til "Ordrer/Kunder" → "Salgsrapport".

Steg 2:

I feltet på toppen av siden har man muligheten til å filtrere rapporten ut i fra måned, år, betalingsmåte og ordrestatus. 

Ordrer > Salgsrapport | 24NB 2021-07-27 10-06-41

Merk: Man har ikke muligheten til å hente ut en salgsrapport for et helt år. Hvis du ønsker dette, så må du ta ut rapport for hver måned. 

Steg 3: 

Når du har lagt inn ønskede kriterier kan du laste ned rapporten via alternativene: 

  • Skriv ut full rapport
  • Åpne full rapport (CSV-fil for Microsoft Excel)
  • Åpne full rapport (CSV-fil for andre programmer)

Ordrer > Salgsrapport | 24NB 2021-07-27 10-09-26

Hvordan laster man ned rapporter for ordre?

Steg 1:

Gå til "Ordrer/Kunder" → "Eksport".

Steg 2:

Under feltet som heter "Eksporter ordrer (CSV-format)", velger du om du ønsker å laste ned en rapport med effektuerte eller ueffektuerte ordre.

Ordrer > Eksport | 24NB 2021-07-27 10-12-24

Hvordan laster man ned rapporter for ordrelinjer?

Steg 1:

Gå til "Ordrer/Kunder" → "Eksport".

Steg 2:

Under feltet som heter "Eksporter ordrelinjer (CSV-format)", velger du om du ønsker å laste ned en en rapport med effektuerte, eller ueffektuerte ordrelinjer.

Ordrer > Eksport | 24NB 2021-07-27 10-19-18

Hvordan laster man ned rapport for Bruttofortjeneste?

Steg 1: 

Gå til "Ordrer/Kunder" → "Eksport".

Steg 2:

Under feltet som heter "Eksporter Bruttofortjeneste på solgte produkter", så trykker man på teksten som heter "Velg dato for rapport".

Ordrer > Eksport | 24NB 2021-07-27 10-19-43

Steg 3:

Videre velger du hvilken dato du ønsker og filtrere rapporten på, trykk deretter på knappen som heter "Søk".

Ordrer > Eksport | 24NB 2021-07-27 10-23-09

Steg 4:

Nå har du ha muligheten til å laste ned rapporten via og trykke på teksten som heter "Last ned rapport for salg gjort mellom (Dato fra) og (Dato til)".


Ordrer > Eksport | 24NB 2021-07-27 10-24-31

Hvordan eksporterer man kunder?

Steg 1:

Gå til "Ordrer/Kunder" → "Eksport".

Steg 2:

Under feltet som heter "Eksporter kunder (CSV-format)", trykker du på teksten som heter "Eksporter kunder".


Ordrer > Eksport | 24NB 2021-07-27 10-25-52